Film Girl

Film Girl

Tên khác: Không có
Tác giả: Takagi Shigeyoshi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 24/08/2015

 
 

Chuyện về một cô nàng mong muốn một cuộc sống bình lặng và một anh chàng người mẫu nổi tiếng…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận