Fetish Berry

Fetish Berry

Tên khác: Không có
Tác giả: Aki Arata
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: A12"s Group
Ngày thêm: 24/08/2015

 
 

Một cô bé bị ám ảnh với những thứ của con trai? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hãy đón xem!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận