Em Bé Và Tôi

Em Bé Và Tôi

Tên khác: Baby And Me
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 10/11/2014

 
 

Không có những mối tình lãng mạn, không có những tình tiết gay cấn,… Câu chuyện này chỉ là cuộc sống của một gia đình không phụ nữ, Takuya, cậu em nhỏ Minoru và ông bố trẻ. Cái sâu lắng, những mẩu truyện cảm động của các nhân vật sẽ khiến bạn không phải thất vọng vì đọc nó. Manga cùng một tác giả với “New York New York” này cũng có Đang xen những tình tiết hài hước hợp lý – đặc biệt là nhóc Minoru cực kì đáng yêu ^^

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Em Bé Và Tôi – Chap 8516/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 8415/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 8313/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 8213/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 8113/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 8010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 7010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 6010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 5010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 4010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 3010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 2010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1110/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 1010/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 910/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 810/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 710/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 610/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 510/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 410/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 310/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 210/11/2014
Em Bé Và Tôi – Chap 110/11/2014

Bình luận