Dusk Howler

Dusk Howler

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 11/11/2015

 
 

Jee-ha, học giỏi chỉ mỗi tội bị hội chứng “ám ảnh xã hội” nên luôn bị các trường đại học từ chối tuyển sinh vào trường. Hậu bối của Jee-Ha là Yeon-Hui đã đề nghị cậu ta tham gia vao một trò chơi có tên là TRIKIA như một phương pháp để cải thiện tình trạng ngại ngùng và tài hòa nhập lại với cộng đồng.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Dusk Howler – Chap 5518/10/2016
Dusk Howler – Chap 5409/10/2016
Dusk Howler – Chap 5303/10/2016
Dusk Howler – Chap 5203/10/2016
Dusk Howler – Chap 5124/09/2016
Dusk Howler – Chap 5023/09/2016
Dusk Howler – Chap 4923/09/2016
Dusk Howler – Chap 4802/08/2016
Dusk Howler – Chap 4702/08/2016
Dusk Howler – Chap 4602/08/2016
Dusk Howler – Chap 4528/06/2016
Dusk Howler – Chap 4423/06/2016
Dusk Howler – Chap 4328/05/2016
Dusk Howler – Chap 4217/05/2016
Dusk Howler – Chap 4107/05/2016
Dusk Howler – Chap 4001/05/2016
Dusk Howler – Chap 3929/04/2016
Dusk Howler – Chap 3827/04/2016
Dusk Howler – Chap 3725/04/2016
Dusk Howler – Chap 3623/04/2016
Dusk Howler – Chap 3521/04/2016
Dusk Howler – Chap 3419/04/2016
Dusk Howler – Chap 3318/04/2016
Dusk Howler – Chap 3216/04/2016
Dusk Howler – Chap 3114/04/2016
Dusk Howler – Chap 3013/04/2016
Dusk Howler – Chap 2912/04/2016
Dusk Howler – Chap 2811/04/2016
Dusk Howler – Chap 2710/04/2016
Dusk Howler – Chap 2609/04/2016
Dusk Howler – Chap 2508/04/2016
Dusk Howler – Chap 2407/04/2016
Dusk Howler – Chap 2307/04/2016
Dusk Howler – Chap 2207/04/2016
Dusk Howler – Chap 2107/04/2016
Dusk Howler – Chap 2007/04/2016
Dusk Howler – Chap 1907/04/2016
Dusk Howler – Chap 1807/04/2016
Dusk Howler – Chap 1707/04/2016
Dusk Howler – Chap 1607/04/2016
Dusk Howler – Chap 1507/04/2016
Dusk Howler – Chap 1407/04/2016
Dusk Howler – Chap 1311/12/2015
Dusk Howler – Chap 1223/11/2015
Dusk Howler – Chap 1123/11/2015
Dusk Howler – Chap 1023/11/2015
Dusk Howler – Chap 921/11/2015
Dusk Howler – Chap 816/11/2015
Dusk Howler – Chap 714/11/2015
Dusk Howler – Chap 613/11/2015
Dusk Howler – Chap 512/11/2015
Dusk Howler – Chap 412/11/2015
Dusk Howler – Chap 311/11/2015
Dusk Howler – Chap 211/11/2015
Dusk Howler – Chap 111/11/2015

Bình luận