#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com, Snow Truyện
Ngày thêm: 11/01/2017

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!

Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10830/07/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10709/07/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10601/07/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10529/06/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10410/05/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10303/05/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10202/05/2018
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10101/10/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10010/09/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9910/09/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9827/08/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9719/08/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9615/08/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9506/08/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9406/08/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9323/07/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9214/07/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9111/07/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9009/07/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8928/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8826/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8725/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8621/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8518/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8417/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8311/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8210/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8109/05/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8027/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7926/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7825/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7720/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7619/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7516/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7415/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7314/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7213/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7112/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7010/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6906/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6805/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6704/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6603/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6501/04/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6430/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6329/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6228/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6126/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6025/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5924/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5823/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5722/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5621/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5520/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5419/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5318/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5217/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5116/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5015/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4914/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4813/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4712/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4611/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4510/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4409/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4308/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4207/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4106/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4005/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3904/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3803/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3702/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3601/03/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3528/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3427/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3326/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3225/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3124/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3023/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2922/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2821/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2720/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2619/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2518/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2417/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2316/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2215/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2114/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2013/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1912/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1811/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1710/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1609/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1508/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1406/02/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1327/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1225/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1123/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1021/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 919/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 818/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 717/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 616/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 515/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 414/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 313/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 212/01/2017
Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 111/01/2017

Bình luận