#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đường Môn Anh Hùng

Đường Môn Anh Hùng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 05/12/2019

Đường Môn anh hùng, cường thế trở về. Đầy ngập nhiệt huyết, lại liên tiếp kinh điển. Thời Không Loạn Lưu, kỳ lạ Hắc Động, ngày xưa Thần Giới có thể hay không như nguyện trở về? Chúng Thần cuộc chiến, đấu trí so dũng khí, bảy đại Thần Vương có thể hay không dắt tay đi về phía trước?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận