#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đường Dần Tại Dị Giới

Đường Dần Tại Dị Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 14/04/2016

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 28209/06/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 28109/06/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 28001/06/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27901/06/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27823/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27721/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27621/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27507/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27401/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27301/05/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27222/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27120/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27017/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26917/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26817/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26713/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26609/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26506/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26401/04/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26328/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26227/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26122/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26017/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25913/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25813/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25713/03/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25626/02/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25526/02/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25415/02/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25304/02/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25228/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25125/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25024/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24919/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24813/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24711/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24607/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24507/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24407/01/2019
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24328/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24223/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24118/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24014/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23909/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23807/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23705/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23601/12/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23526/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23423/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23318/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23214/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23112/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23006/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22904/11/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22830/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22728/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22626/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22521/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22418/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22312/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22212/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22104/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22001/10/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21926/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21824/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21719/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21613/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21512/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21411/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21305/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21202/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21101/09/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21027/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20924/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20820/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20715/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20612/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20512/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20405/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20301/08/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20228/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20125/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20024/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19919/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19814/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19711/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19607/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19504/07/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19430/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19327/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19223/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19120/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19016/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18913/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18810/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18708/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18604/06/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18531/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18426/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18324/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18219/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18116/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18014/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17909/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17805/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17702/05/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17629/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17526/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17422/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17319/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17214/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17111/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17008/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16904/04/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16831/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16728/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16624/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16522/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16418/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16312/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16210/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16107/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16001/03/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15921/02/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15816/02/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15712/02/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15608/02/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15505/02/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15431/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15328/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15225/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15120/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15019/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14916/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14810/01/2018
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14731/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14628/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14524/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14421/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14318/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14213/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14106/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14003/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13901/12/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13830/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13722/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13619/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13518/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13411/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13302/11/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13231/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13126/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13022/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12919/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12815/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12713/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12605/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12502/10/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12429/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12325/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12222/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12116/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12013/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11910/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11807/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11703/09/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11631/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11529/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11425/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11321/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11217/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11114/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11010/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10907/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10803/08/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10730/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10627/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10523/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10419/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10316/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10213/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10108/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10005/07/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9930/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9828/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9724/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9621/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9517/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9414/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9310/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9207/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9104/06/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9028/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8924/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8821/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8717/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8613/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8510/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8405/05/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8329/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8226/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8122/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8019/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7915/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7812/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7709/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7603/04/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7530/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7427/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7325/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7221/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7116/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7012/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6908/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6806/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6702/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6601/03/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6523/02/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6419/02/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6316/02/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6214/02/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6109/02/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6024/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5921/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5817/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5712/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5606/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5501/01/2017
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5425/12/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5319/12/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5212/12/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5105/12/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5028/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4923/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4819/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4714/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4611/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4505/11/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4431/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4328/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4227/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4126/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4025/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3924/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3824/10/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3729/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3627/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3522/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3418/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3313/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3210/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3107/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3007/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2906/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2804/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2701/09/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2631/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2531/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2426/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2325/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2224/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2123/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2010/08/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19.525/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1925/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1816/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1712/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1608/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1505/05/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1428/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1324/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1218/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1116/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1014/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 914/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 814/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 714/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 614/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 514/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 414/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 314/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 214/04/2016
Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 114/04/2016

Bình luận