#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh

Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh

Tên khác: Không có
Tác giả: Biên Lệ Quân
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 29/03/2017

Câu chuyện xoay quanh “Boss” hóa mỹ nam cùng với cô gái ở chung nhà tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười mà ngày thường ta hay gặp phải. Cùng đón xem nhé. ^^

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – 82.307/08/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 82.206/08/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 82.104/08/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 8202/08/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 8131/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7924/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7822/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7721/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7620/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7519/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7417/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7314/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7210/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7107/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 7004/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6904/07/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6826/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6726/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6622/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6520/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6417/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6313/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6211/06/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6128/05/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 6025/05/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5930/03/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 58.124/03/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5817/03/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5705/03/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5627/02/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5521/02/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5415/02/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5308/02/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5228/01/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5124/01/2020
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 5006/11/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4902/09/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 48.224/03/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4804/12/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4701/12/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4601/11/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4529/10/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4423/10/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4306/09/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4227/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4120/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4016/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3909/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 38.505/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3801/06/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3727/05/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3616/04/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3513/01/2018
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3402/12/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3317/10/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3230/09/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3116/09/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3001/09/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2917/07/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2810/06/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2729/05/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 26.515/05/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2615/05/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 25.521/04/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2510/04/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 24.509/04/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2409/04/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2329/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2229/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2129/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2029/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1929/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1829/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1729/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1629/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1529/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1429/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 13.529/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1329/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1229/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1129/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1029/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 929/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 829/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 729/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 629/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 529/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 429/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 329/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 229/03/2017
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 129/03/2017

Bình luận