Đứng Dậy Nào!

Đứng Dậy Nào!

Tên khác: Stand Up!
Tác giả: Yamakawa Aiji
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Vitamin
Ngày thêm: 30/04/2015

 
 
Đang cập nhật...

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận