#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Dục Huyết Thương Hậu

Dục Huyết Thương Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 20/10/2018

Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa.

Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15830/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15729/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15628/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15525/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15410/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15309/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15206/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15105/09/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 15030/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14929/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14828/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14727/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14614/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14513/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14407/08/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14326/07/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14225/07/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14120/07/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 14019/07/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13917/07/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13828/06/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13727/06/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13625/06/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13524/06/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13431/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13323/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13222/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13118/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 13017/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12911/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12809/05/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12729/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12628/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12524/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12419/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12316/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12215/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12111/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 12010/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11905/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11802/04/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11730/03/2020
Dục huyết Thương Hậu – Chap 11627/03/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11523/03/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11406/03/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11329/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11227/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11120/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 11019/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10912/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10811/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10708/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10607/02/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10512/01/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10407/01/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10303/01/2020
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10229/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10128/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 10026/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9919/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9814/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9711/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9606/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9505/12/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9429/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9327/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9223/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9117/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 9012/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8910/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8806/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8702/11/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8629/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8525/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8421/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8321/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8217/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8116/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 8008/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7905/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7802/10/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7729/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7624/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7521/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7418/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7316/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7210/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7109/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 7003/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6902/09/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6828/08/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6725/08/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6620/08/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6519/08/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6411/08/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6326/07/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6220/07/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6113/07/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 6029/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5922/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5818/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5712/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5610/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5508/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5401/06/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5326/05/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5218/05/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5111/05/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 5006/05/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4928/04/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4824/04/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4712/04/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4607/04/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4501/04/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4427/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4320/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4214/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4111/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 4009/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3907/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3806/03/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3726/02/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3622/02/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3530/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3430/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3324/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3221/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3119/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 3018/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2916/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2815/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2712/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2609/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2505/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2403/01/2019
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2329/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2227/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2125/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 2018/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1913/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1809/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1707/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1602/12/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1523/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1421/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1316/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1212/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1110/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1007/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 905/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 803/11/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 731/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 629/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 527/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 424/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 323/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 221/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 1.521/10/2018
Dục Huyết Thương Hậu – Chap 120/10/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng