#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đưa Mami Về Nhà

Đưa Mami Về Nhà

Tên khác: Một Thai Hai Bảo: Đưa Mami Về Nhà!
Tác giả: Thập Nhị
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 13/12/2019

“Sao người đàn ông 5 năm trước là anh, đến 5 năm sau vẫn là anh?!” Bạch Sơ Hiểu tức giận nói, tóm cổ áo Giang Thừa Dục “Hại tôi phải chịu nhiều khổ như vậy, anh tính bồi thường cho tôi thế nào?”

Giang Thừa Dục cười ma mị, ôm ngược lại cô nói: “Dùng 2 đứa bé cộng với một đời có được không?”

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đưa Mami Về Nhà – Chap 27128/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 27027/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26926/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26825/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26724/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26623/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26522/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26421/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26320/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26219/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26118/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 26017/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25916/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25815/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25714/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25613/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25512/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25411/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25310/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25209/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25108/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 25007/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24906/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24805/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24704/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24603/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24502/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24401/10/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24330/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24229/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24128/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 24027/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23926/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23825/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23724/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23623/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23522/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23421/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23320/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23219/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23118/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 23017/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22916/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22815/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22714/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22613/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22512/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22411/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22310/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22209/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22108/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 22007/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21906/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21805/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21704/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21603/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21502/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21401/09/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21331/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21230/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21129/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 21028/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20927/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20826/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20725/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20624/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20523/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20422/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20321/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20220/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20119/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 20018/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19917/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19816/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19715/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19614/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19513/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19412/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19311/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19210/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19109/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 19008/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18907/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18806/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18705/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18604/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18503/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18402/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18301/08/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18231/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18130/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 18029/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17928/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17827/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17726/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17625/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17524/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17423/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17322/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17221/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17120/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 17019/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16918/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16817/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16716/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16615/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16514/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16413/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16312/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16211/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16110/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 16009/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15908/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15807/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15706/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15605/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15504/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15403/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15302/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15201/07/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15130/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 15029/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14928/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14827/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14726/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14625/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14524/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14423/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14322/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14221/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14120/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 14019/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13918/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13817/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13716/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13615/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13514/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13413/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13312/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13211/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13110/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 13009/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12908/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12807/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12706/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12605/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12504/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12403/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12302/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12201/06/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12131/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 12030/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11929/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11828/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11727/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11626/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11525/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11424/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11323/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11222/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11121/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 11020/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10919/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10818/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10717/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10616/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10515/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10414/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10313/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10212/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10111/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 10010/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9909/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9808/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9707/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9606/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9505/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9404/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9303/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9202/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9101/05/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 9030/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8929/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8828/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8727/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8626/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8525/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8424/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8323/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8222/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8121/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 8020/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7919/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7818/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7717/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7616/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7515/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7414/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7313/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7212/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7111/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 7010/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6909/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6808/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6707/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6606/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6505/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6404/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6303/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6202/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6101/04/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 6031/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5930/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5829/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5728/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5627/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5526/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5425/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5324/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5223/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5122/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 5021/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4920/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4819/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4718/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4617/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4516/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4415/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4314/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4213/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4112/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 4011/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3910/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3809/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3708/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3607/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3506/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3405/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3304/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3204/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3102/03/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 3029/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2925/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2821/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2718/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2615/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2511/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2408/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2306/02/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2231/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2128/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 2026/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1921/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1817/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1715/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1610/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1507/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1403/01/2020
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1331/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1227/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1124/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 1023/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 920/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 817/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 713/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 613/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 513/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 413/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 313/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 213/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 113/12/2019
Đưa Mami Về Nhà – Chap 013/12/2019

Bình luận