#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Dữ Tử Thành Thuyết

Dữ Tử Thành Thuyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hoa Gia Trang, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 28/07/2018

Bởi vì muốn theo đuổi tự do không muốn cùng bạo quân gia chủ kết hôn, bỏ trốn đào hôn cả đêm, bị người vây chặt được một thanh niên ngốc cứu, ai ngờ thanh niên ngốc này lại là…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng