Dr. Stone

Dr. Stone

Tên khác: Không có
Tác giả: INAGAKI Riichiro, Boichi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Vn Blueship
Ngày thêm: 05/03/2017

 

Sau 1 trận đại dịch không rõ nguồn gốc khiến loài người trên toàn thể địa cầu biến thành đá trải qua mấy ngàn năm sau 2 thanh niên chính của chúng ta là Senkuu và Taiju phá đá thoát ra và bắt đầu lập kế hoạch để cùng nhau tái thiết lập lại thế giới theo cách của họ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận