Dr. Frost

Dr. Frost

Tên khác: Không có
Tác giả: LEE Jong Bum
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 17/05/2014

 
 

Chúng ta tin rằng mình rất chuyên nghiệp trong việc quản lý tiền bạc. Chúng ta tin rằng mình rất chuyên nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, những nhiệm vụ như trang trí nhà cửa hoặc chăm sóc con cái, cả vấn đề hôn nhân và nhiều lĩnh vực khác nữa… Tuy nhiên, chúng ta đang nghĩ gì?

Câu chuyện về một nhà tâm lý học thiên tài, Dr. Frost.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận