#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đông Phương Chân Long

Đông Phương Chân Long

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 10/11/2014

Đông Phương Chân Long là một mở đầu mới của Cựu Tác Long Hổ Môn, khi Chân Long đạt cảnh giới chung cực Thập Dương, ác chiến với Long Hổ Môn đã làm mở cánh cổng thời gian, Long Hổ Môn theo đó trở về quá khứ mà bắt đầu Tân Tác. (Hoàng Ngọc Lang giai đoạn này vừa ra tù, thấy câu chuyện Long Hổ Môn đã đi quá xa nội dung mình muốn, đầy yếu tố ma ảo huyền hoặc, nên muốn làm lại mới từ đầu mới cho kết thúc đột ngột) Trong phần này, câu chuyện sẽ theo một hướng khác, hi vọng sẽ có nhiết bất ngờ và đặc sắc. Ghi chú: Truyện sẽ có một số nội dung của Cựu Tác hơi khác với Tân Tác.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đông Phương Chân Long – Chap 6617/09/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6517/09/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6404/09/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6327/08/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6207/08/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6123/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 6023/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5908/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5808/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5708/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5608/07/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5509/06/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5409/06/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5326/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5226/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5112/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 5006/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4904/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4804/05/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4714/04/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4608/04/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4531/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4424/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4317/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4210/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4105/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 4005/03/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3918/02/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3809/02/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3704/02/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3627/01/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3527/01/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3413/01/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3313/01/2015
Đông Phương Chân Long – Chap 3230/12/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 3124/12/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 3016/12/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2910/12/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2802/12/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2726/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2618/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2510/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2410/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2310/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2210/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2110/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 2010/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1910/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1810/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1710/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1610/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1510/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1410/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1310/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1210/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1110/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 1010/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 910/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 810/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 710/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 610/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 510/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 410/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 310/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 210/11/2014
Đông Phương Chân Long – Chap 110/11/2014

Bình luận