#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm

Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm

Tên khác: Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng, Chiến Đấu Chống Lại Ông Chủ
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 08/08/2019

Đây là câu chuyện về nàng lọ lem gặp phải hoàng tử xấu tính, trong cuộc sống này, chúng ta luôn muốn mình sẽ sống thật rực rỡ, nhưng có lẽ chưa từng cầu mong cuộc sống huy hoàng hấp dẫn thế nào, tình yêu oanh liệt động lòng người ra sao. Thứ chúng ta muốn chỉ là cuộc đời an ổn, đó chính là một phần rực rỡ không thể thiếu, sự hào hoa chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt, thực ra tình yêu cũng có đạo lý này.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18416/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18315/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18213/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18112/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18009/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17908/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17806/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17705/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17602/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17501/05/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17429/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17328/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17224/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17124/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 17021/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16921/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16818/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16717/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16615/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16514/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16411/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16310/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16208/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16107/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 16003/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15903/04/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15828/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15727/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15621/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15520/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15418/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15317/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15214/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15113/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 15011/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14911/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14807/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14706/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 145-14604/03/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14429/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14328/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14226/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14125/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14022/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13922/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13819/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13718/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13615/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13514/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13412/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13311/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 131-13207/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 13005/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12904/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12801/02/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12731/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12630/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12529/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12428/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 121-12328/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 12025/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11925/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11822/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11722/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11618/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11518/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11415/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11315/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11211/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11111/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 11008/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10908/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10804/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10703/01/2020
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 105-10631/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 103-10427/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10225/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10125/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10020/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9920/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9817/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9717/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9613/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9513/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9411/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9311/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 9211/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 90-9111/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8910/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8810/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8706/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8606/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8503/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8403/12/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8330/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8230/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8129/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 8027/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7926/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7822/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7722/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7620/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7519/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 73-7415/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7214/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7113/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 7013/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6913/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6813/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6713/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6609/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6509/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6405/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6305/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 6202/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 59-6101/11/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 57-5829/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 55-5626/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 53-5423/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 50-5219/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 4916/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 42-4816/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 4212/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 4109/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 4008/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 38-3905/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 36-3704/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 34-3503/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 32-3301/10/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 30-3128/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 28-2925/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 26-2721/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 24-2518/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 22-2314/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 20-2111/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 18-1907/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 1703/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 1603/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 14-1503/09/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 1330/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 1227/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 10-1123/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 920/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 820/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 716/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 615/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 515/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 414/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 313/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 209/08/2019
Đối Kháng Thủ Trưởng Hoa Tâm – Chap 108/08/2019

Bình luận