#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Melody Happy Group
Ngày thêm: 20/11/2019

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9513/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9413/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9303/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9203/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9102/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 9002/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8902/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8802/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8702/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8602/05/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8521/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8419/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8319/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8216/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8115/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 8015/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7907/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7803/04/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7731/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7628/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7527/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7426/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7326/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7226/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7126/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 7026/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6926/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6826/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6724/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6624/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6524/03/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6425/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6325/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6220/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6120/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6013/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5911/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5811/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5708/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5606/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5506/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5402/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5301/02/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5229/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5128/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 5026/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4925/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4825/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4720/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4620/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4520/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4417/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4314/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4214/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4110/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 4009/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3908/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3806/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3701/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3601/01/2020
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3529/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3429/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3326/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3225/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3122/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 3021/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2919/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2818/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2715/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2615/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2512/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2411/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2311/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2211/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2109/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 2007/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1907/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1807/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1707/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1601/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1501/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1401/12/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1329/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1229/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1125/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 1025/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 924/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 6-7-823/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 522/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 422/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 321/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 221/11/2019
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc – Chap 120/11/2019

Bình luận