#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Tên khác: Phế Tài Nghịch Thiên: Đặc Công Thần Y
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Anime-Manga TV
Ngày thêm: 14/11/2019

Nàng là chính là một vương bài của đội đặc công, là cao thủ y thuật lẫn độc thuật. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nhưng bản tính lại tà ác. Nhìn thiên chân tuyệt mỹ nhưng lại có thể bất thình lình động thủ không chút do dự. Một ngày kia vì luyện ma thuật đen chưa thành đã khiến nàng xuyên qua trở thành một tiểu phế tài. Nàng sẽ thay đổi nơi nàng xuyên đến như thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 8018/12/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7912/12/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7912/12/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7806/12/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7703/12/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7630/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7527/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7424/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7320/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7217/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 7014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 6014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 5014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 4014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 3014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 2014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1114/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 1014/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 914/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 814/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 714/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 614/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 514/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 414/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 314/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 214/11/2019
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y – Chap 114/11/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng