#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đoạn Tội Loa Toàn

Đoạn Tội Loa Toàn

Tên khác: Thiếu Nữ Này Có Thể Nhìn Thấy Cái Chết
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hắc Bạch Team
Ngày thêm: 30/05/2018

Sinh ra liền có thể tự động tránh đi thiên tai nhân họa ma đồng thiếu nữ, tại người được thiên kiều xuống, mắt thấy một bộ thi thể phục sinh —– cái gì? Cái này chính là số mệnh an bài người hoa lệ lên sàn? Không phải cương thi, không phải là vampire, là… nhân loại?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận