#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều

Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hắc Bạch Team
Ngày thêm: 15/10/2018

Tiểu thư cô thật quá đáng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng muốn cùng ta phát sinh quan hệ? Thiếu niên ghi nợ lượng lớn học phí trường học, bị bức ép cùng đường mạt lộ. May mắn được tiểu ca ca giúp đỡ, ngẫu nhiên đạt được nước thuốc võ giả, lúc này mới tái tạo gien, nghịch thiên cải mệnh!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận