#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 11/11/2018

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới một “chính mình khác” tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống!? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18513/07/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18413/07/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 183.513/07/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18325/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18225/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18125/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 18025/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17925/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17825/06/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17701/05/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17619/04/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17517/04/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17406/04/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17303/04/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17201/04/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17130/03/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 17028/03/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16903/03/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16801/03/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16716/02/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16606/02/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16523/01/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16423/01/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16313/01/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16204/01/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16102/01/2020
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 16023/12/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15919/12/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15811/12/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15704/12/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15602/12/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15530/11/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15422/11/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15313/11/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15211/11/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15109/11/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 15031/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14929/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14827/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14720/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14618/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14516/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14414/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14312/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14210/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14108/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 14006/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13904/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13802/10/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13730/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13628/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13526/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13414/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13314/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13214/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13114/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 13014/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12914/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12814/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12714/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12614/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12514/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12414/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12314/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12214/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12114/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 12014/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11914/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11814/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11714/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11614/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11514/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11414/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11314/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11214/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11114/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 11014/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10914/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10814/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10714/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10614/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10514/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10414/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10314/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10214/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10114/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 10014/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9914/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9814/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9714/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9614/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9514/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9414/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9314/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9214/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9114/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 9014/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8914/09/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8810/07/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8706/07/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8604/07/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8502/07/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8428/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8326/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8224/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8114/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 8012/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7910/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7804/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7702/05/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7625/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7524/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7423/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7322/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7221/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7120/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 7019/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6918/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6817/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6716/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6615/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6514/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6414/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6312/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6211/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6110/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 6009/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5908/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5807/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5706/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5605/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5504/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5403/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5302/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5201/01/2019
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5131/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 5030/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4929/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4828/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4727/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4626/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4525/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4424/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4323/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4222/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4121/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 4020/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3919/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3818/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3717/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3616/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3515/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3414/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3313/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3212/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3111/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3010/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2909/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2808/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2707/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2606/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2505/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2404/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2303/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2202/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2101/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2030/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1929/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1828/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1727/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1626/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1525/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1424/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1323/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1222/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1121/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1020/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 919/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 818/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 717/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 616/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 515/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 414/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 313/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 212/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 111/11/2018

Bình luận