#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 30/05/2019

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 8017/09/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7903/09/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7831/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7726/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7618/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7511/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7407/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7305/08/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7227/07/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7117/07/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 7009/06/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6901/06/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6825/05/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6720/05/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6612/05/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6507/05/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6421/04/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6310/04/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6224/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6122/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 6017/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5913/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5809/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5704/03/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5625/02/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5506/02/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5415/01/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5310/01/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5207/01/2020
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5125/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 5019/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4914/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4807/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4705/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4603/12/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4527/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4424/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4320/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4216/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4111/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 4007/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3907/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3801/11/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3719/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3618/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3515/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3411/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3307/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3201/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3127/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3021/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2916/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2813/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2712/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2610/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2531/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2429/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2323/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2221/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2114/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2001/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1930/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1826/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1719/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1614/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1512/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1411/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1302/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1228/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1125/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1025/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 915/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 813/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 711/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 607/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 506/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 405/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 303/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 202/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 130/05/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 030/05/2019

Bình luận