#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 30/05/2019

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3719/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3618/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3515/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3411/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3307/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3201/10/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3127/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3021/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2916/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2813/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2712/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2610/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2531/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2429/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2323/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2221/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2114/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2001/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1930/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1826/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1719/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1614/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1512/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1411/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1302/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1228/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1125/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1025/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 915/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 813/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 711/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 607/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 506/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 405/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 303/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 202/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 130/05/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 030/05/2019

Bình luận