Distant Sky 2

Distant Sky 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Inwan Younauthor, Sunhee Kim
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 21/05/2015

 
 

Tiếp theo của phần 1 Distant Sky.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận