Distant Sky 2

Distant Sky 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Inwan Younauthor, Sunhee Kim
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 21/05/2015

 
 

Tiếp theo của phần 1 Distant Sky.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng