Điên Vì Yêu

Điên Vì Yêu

Tên khác: Love Like Crazy
Tác giả: Hwang Mi Ri
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 31/03/2016

 
 

Một buổi tối, Han Se In – một nữ sinh trung học tình cờ phát hiện Ji Soo ngồi bất động sau một trận ẩu đả. Khi cô lay gọi (vì sợ có án mạng), thì không ngờ câu đầu tiên tay trùm học sinh cá biệt này nói lại là “Ồn quá, ngậm miệng giùm!”. Rất tức giận, Se In đã tặng hắn một cú lừa ngoạn mục rồi chạy lẹ! Nhưng cô ngốc lại quên mất rằng cái cặp của mình vẫn nằm lại đó. Và từ đây, sóng gió đã nổi lên…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Điên Vì Yêu – Chap 6310/07/2016
Điên Vì Yêu – Chap 6231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 6131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 6031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 5031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 4031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 3031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 2031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1131/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 1031/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 931/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 831/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 731/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 631/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 531/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 431/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 331/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 231/03/2016
Điên Vì Yêu – Chap 131/03/2016

Bình luận