#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 27/08/2018

Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi KHÔNG BÁN CHỊU!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 16325/11/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 16213/11/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 16110/11/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 16008/11/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15903/11/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15830/10/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15716/10/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15603/10/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15501/10/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15429/09/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15327/09/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15225/09/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15123/09/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 15029/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14929/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14829/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14729/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14629/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14529/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14429/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14329/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14229/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14129/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 14029/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13929/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13829/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13729/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13629/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13529/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13429/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13329/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13229/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13129/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 13029/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12929/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12829/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12729/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12629/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12529/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12429/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12329/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12229/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12117/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 12006/08/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11927/07/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11815/07/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11705/07/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11604/07/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11504/07/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11422/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11320/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11218/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11116/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 11010/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10908/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10806/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10704/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10603/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10502/05/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10419/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10317/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10215/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10113/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 10011/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9909/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9807/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9705/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9603/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9501/04/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9430/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9328/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9226/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9124/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 9022/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8920/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8818/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8716/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8614/03/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8526/02/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8424/02/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8317/02/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8215/02/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8109/02/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 8031/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7929/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7827/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7725/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7623/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7514/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7412/01/2019
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7324/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7222/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7115/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 7014/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6907/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6806/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6702/12/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6630/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6527/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6426/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6325/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6224/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6123/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 6022/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5921/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5820/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5719/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5618/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5517/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5416/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5315/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5214/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5113/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 5012/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4911/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4810/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4709/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4608/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4507/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4406/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4305/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4204/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4103/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 4002/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3901/11/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3831/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3730/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3629/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3528/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3427/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3326/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3225/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3124/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 3023/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2922/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2821/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2720/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2619/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2518/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2417/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2316/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2215/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2114/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 2014/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1912/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1812/10/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1720/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1619/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1515/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1414/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1313/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1211/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1109/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 1008/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 907/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 806/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 706/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 606/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 503/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 401/09/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 329/08/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 228/08/2018
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Chap 127/08/2018

Bình luận