#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đích Nữ Chư Hầu

Đích Nữ Chư Hầu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 02/06/2019

Bị người hãm hại, bị coi là cái đinh trong mắt muốn trảm thảo trừ căn. Mục Khánh Linh thân là đích nữ của Thành vương nhưng lại rơi vào kết cục bị bán vào thanh lâu. Trọng sinh trở lại quá khứ, lòng đầy cừu hận, muốn cho tất cả những kẻ tiểu nhân gia trá đó phải chịu trừng phạt.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận