DICE

DICE

Tên khác: Không có
Tác giả: Yoon Hyon Suk
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: bigk.biz
Ngày thêm: 17/10/2014

 

Trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu… Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người… Và các trò chơi Xí Ngầu bắt đầu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
DICE – Chap 21307/01/2018
DICE – Chap 21230/12/2017
DICE – Chap 21125/12/2017
DICE – Chap 21017/12/2017
DICE – Chap 20909/12/2017
DICE – Chap 20803/12/2017
DICE – Chap 20723/11/2017
DICE – Chap 20613/11/2017
DICE – Chap 20506/11/2017
DICE – Chap 20401/11/2017
DICE – Chap 20326/10/2017
DICE – Chap 20220/10/2017
DICE – Chap 20108/10/2017
DICE – Chap 20008/10/2017
DICE – Chap 19911/08/2017
DICE – Chap 19803/08/2017
DICE – Chap 19726/07/2017
DICE – Chap 19620/07/2017
DICE – Chap 19515/07/2017
DICE – Chap 19410/07/2017
DICE – Chap 19310/07/2017
DICE – Chap 19219/06/2017
DICE – Chap 19114/06/2017
DICE – Chap 19023/05/2017
DICE – Chap 18914/05/2017
DICE – Chap 18812/05/2017
DICE – Chap 18701/05/2017
DICE – Chap 18628/04/2017
DICE – Chap 18522/04/2017
DICE – Chap 18410/04/2017
DICE – Chap 18306/04/2017
DICE – Chap 18228/03/2017
DICE – Chap 18119/03/2017
DICE – Chap 18013/03/2017
DICE – Chap 17927/02/2017
DICE – Chap 17815/02/2017
DICE – Chap 17712/02/2017
DICE – Chap 17623/01/2017
DICE – Chap 17523/01/2017
DICE – Chap 17418/01/2017
DICE – Chap 17311/01/2017
DICE – Chap 17207/01/2017
DICE – Chap 17101/01/2017
DICE – Chap 17029/12/2016
DICE – Chap 16919/12/2016
DICE – Chap 16811/12/2016
DICE – Chap 16704/12/2016
DICE – Chap 16627/11/2016
DICE – Chap 16517/11/2016
DICE – Chap 16411/11/2016
DICE – Chap 16306/11/2016
DICE – Chap 16228/10/2016
DICE – Chap 16118/10/2016
DICE – Chap 16014/10/2016
DICE – Chap 15909/10/2016
DICE – Chap 15806/10/2016
DICE – Chap 15706/10/2016
DICE – Chap 15619/09/2016
DICE – Chap 15513/09/2016
DICE – Chap 15408/09/2016
DICE – Chap 15329/08/2016
DICE – Chap 15225/08/2016
DICE – Chap 15113/08/2016
DICE – Chap 15003/08/2016
DICE – Chap 14927/07/2016
DICE – Chap 14818/07/2016
DICE – Chap 14711/07/2016
DICE – Chap 14603/07/2016
DICE – Chap 14524/06/2016
DICE – Chap 14419/06/2016
DICE – Chap 14313/06/2016
DICE – Chap 14208/06/2016
DICE – Chap 14129/05/2016
DICE – Chap 14023/05/2016
DICE – Chap 13913/05/2016
DICE – Chap 13810/05/2016
DICE – Chap 13701/05/2016
DICE – Chap 13622/04/2016
DICE – Chap 13516/04/2016
DICE – Chap 13416/04/2016
DICE – Chap 13302/04/2016
DICE – Chap 13226/03/2016
DICE – Chap 13126/03/2016
DICE – Chap 13021/03/2016
DICE – Chap 12914/03/2016
DICE – Chap 12807/03/2016
DICE – Chap 12707/03/2016
DICE – Chap 12607/03/2016
DICE – Chap 12507/03/2016
DICE – Chap 12416/02/2016
DICE – Chap 12316/02/2016
DICE – Chap 12216/02/2016
DICE – Chap 12116/02/2016
DICE – Chap 12014/12/2015
DICE – Chap 11914/12/2015
DICE – Chap 11801/12/2015
DICE – Chap 11723/11/2015
DICE – Chap 11623/11/2015
DICE – Chap 11517/11/2015
DICE – Chap 11403/10/2015
DICE – Chap 11303/10/2015
DICE – Chap 11219/09/2015
DICE – Chap 11108/09/2015
DICE – Chap 11007/09/2015
DICE – Chap 10926/08/2015
DICE – Chap 10826/08/2015
DICE – Chap 10711/08/2015
DICE – Chap 10611/08/2015
DICE – Chap 10502/08/2015
DICE – Chap 10402/08/2015
DICE – Chap 10302/08/2015
DICE – Chap 10213/07/2015
DICE – Chap 10102/07/2015
DICE – Chap 10018/06/2015
DICE – Chap 9913/06/2015
DICE – Chap 9805/06/2015
DICE – Chap 9729/05/2015
DICE – Chap 9629/05/2015
DICE – Chap 9523/05/2015
DICE – Chap 9412/05/2015
DICE – Chap 9305/05/2015
DICE – Chap 9227/04/2015
DICE – Chap 9119/04/2015
DICE – Chap 9012/04/2015
DICE – Chap 8902/04/2015
DICE – Chap 8830/03/2015
DICE – Chap 8728/03/2015
DICE – Chap 8627/03/2015
DICE – Chap 8523/03/2015
DICE – Chap 8420/03/2015
DICE – Chap 8317/03/2015
DICE – Chap 8227/02/2015
DICE – Chap 8110/02/2015
DICE – Chap 8009/02/2015
DICE – Chap 7907/02/2015
DICE – Chap 7805/02/2015
DICE – Chap 7702/02/2015
DICE – Chap 7624/01/2015
DICE – Chap 7521/01/2015
DICE – Chap 7407/01/2015
DICE – Chap 7307/01/2015
DICE – Chap 7205/01/2015
DICE – Chap 7130/12/2014
DICE – Chap 7027/12/2014
DICE – Chap 6926/12/2014
DICE – Chap 6825/12/2014
DICE – Chap 6724/12/2014
DICE – Chap 6623/12/2014
DICE – Chap 6521/12/2014
DICE – Chap 6421/12/2014
DICE – Chap 6318/12/2014
DICE – Chap 6218/12/2014
DICE – Chap 6119/10/2014
DICE – Chap 6019/10/2014
DICE – Chap 5919/10/2014
DICE – Chap 5819/10/2014
DICE – Chap 5719/10/2014
DICE – Chap 5619/10/2014
DICE – Chap 5519/10/2014
DICE – Chap 5419/10/2014
DICE – Chap 5319/10/2014
DICE – Chap 5219/10/2014
DICE – Chap 5119/10/2014
DICE – Chap 5019/10/2014
DICE – Chap 4919/10/2014
DICE – Chap 4819/10/2014
DICE – Chap 4719/10/2014
DICE – Chap 4619/10/2014
DICE – Chap 4519/10/2014
DICE – Chap 4419/10/2014
DICE – Chap 4319/10/2014
DICE – Chap 4219/10/2014
DICE – Chap 4119/10/2014
DICE – Chap 4019/10/2014
DICE – Chap 3919/10/2014
DICE – Chap 3819/10/2014
DICE – Chap 3719/10/2014
DICE – Chap 3619/10/2014
DICE – Chap 3519/10/2014
DICE – Chap 3419/10/2014
DICE – Chap 3319/10/2014
DICE – Chap 3219/10/2014
DICE – Chap 3119/10/2014
DICE – Chap 3019/10/2014
DICE – Chap 2919/10/2014
DICE – Chap 2819/10/2014
DICE – Chap 2719/10/2014
DICE – Chap 2619/10/2014
DICE – Chap 2519/10/2014
DICE – Chap 2419/10/2014
DICE – Chap 2319/10/2014
DICE – Chap 2219/10/2014
DICE – Chap 2119/10/2014
DICE – Chap 2019/10/2014
DICE – Chap 1919/10/2014
DICE – Chap 1819/10/2014
DICE – Chap 1719/10/2014
DICE – Chap 1619/10/2014
DICE – Chap 1519/10/2014
DICE – Chap 1419/10/2014
DICE – Chap 1319/10/2014
DICE – Chap 1219/10/2014
DICE – Chap 1119/10/2014
DICE – Chap 1019/10/2014
DICE – Chap 919/10/2014
DICE – Chap 819/10/2014
DICE – Chap 719/10/2014
DICE – Chap 619/10/2014
DICE – Chap 519/10/2014
DICE – Chap 419/10/2014
DICE – Chap 319/10/2014
DICE – Chap 219/10/2014
DICE – Chap 119/10/2014

Bình luận

Tết 2018