#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Địa Ngục Thần Y

Địa Ngục Thần Y

Tên khác: Không có
Tác giả: Cửu Sắc Lộc
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: lạc thiên truyentranh8
Ngày thêm: 20/04/2016

Vùng đất hoang sơ với căn bệnh lạ và lời nguyền, bệnh viện âm u kì quái, quan tài bí ẩn trong hang động núi sâu, cổ thi nghìn năm thối rữa, những đoạn hồi ức tuổi trẻ đen tối, những trải nghiệm kỳ dị, phức tạp đan xen…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Địa Ngục Thần Y – Chap 13427/01/2019
Địa Ngục Thần Y – Chap 13327/01/2019
Địa Ngục Thần Y – Chap 13216/01/2019
Địa Ngục Thần Y – Chap 13108/01/2019
Địa Ngục Thần Y – Chap 13030/10/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12929/10/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12828/10/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12712/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12611/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12510/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12404/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12303/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12202/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12101/09/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 12031/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11930/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11830/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11728/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11627/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11519/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11418/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11317/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11216/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11115/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 11014/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10913/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10812/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10711/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10610/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10509/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10408/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10307/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10206/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10105/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 10004/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9903/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9802/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9701/08/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9631/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9530/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9429/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9328/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9227/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9126/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 9025/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8924/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8823/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8722/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8621/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8520/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8419/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8318/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8217/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8116/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 8015/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7914/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7813/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7712/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7612/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7510/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7409/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7309/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7207/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7106/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 7005/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6904/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6804/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6702/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6601/07/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6530/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6429/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6328/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6227/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6126/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 6025/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5924/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5824/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5723/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5621/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5520/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5419/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5319/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5217/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5116/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 5015/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4914/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4813/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4712/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4611/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4510/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4409/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4301/06/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4231/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4130/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 4029/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3928/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3827/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3726/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3625/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3524/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3423/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3322/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3221/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3120/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 3019/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2918/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2817/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2716/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2615/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2514/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2413/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2312/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2211/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2110/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 2009/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1908/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1807/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1706/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1605/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1505/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1402/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1302/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1201/05/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1129/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 1028/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 927/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 826/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 725/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 624/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 523/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 422/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 321/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 220/04/2016
Địa Ngục Thần Y – Chap 120/04/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng