Dị Giới Tam Tuyệt

Dị Giới Tam Tuyệt

Tên khác: Trinity Wonder
Tác giả: PARK jin-Hwan , JEON Geuk-jin
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 16/04/2016

 

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker – Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không – thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 4429/11/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 4331/10/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 4215/10/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 4109/10/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 4020/09/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3913/09/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3811/09/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3711/09/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3615/04/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3510/04/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3410/04/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3331/03/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3214/03/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3122/02/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 3016/02/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2925/01/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2823/01/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2719/01/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2619/01/2017
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2508/11/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2422/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2301/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2201/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2101/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 2001/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1901/10/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1830/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1730/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1630/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1530/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1430/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1330/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1216/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1111/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 1008/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 906/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 806/09/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 728/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 620/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 513/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 406/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 306/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 206/05/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 116/04/2016
Dị Giới Tam Tuyệt – Chap 016/04/2016

Bình luận

Tết 2018