Deep

Deep

Tên khác: Không có
Tác giả: Taeheon kim, Towoo
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 02/03/2015

 
 

Cập nhật sau…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Deep – Chap 2213/10/2015
Deep – Chap 2111/10/2015
Deep – Chap 2007/08/2015
Deep – Chap 1907/05/2015
Deep – Chap 1801/05/2015
Deep – Chap 1721/04/2015
Deep – Chap 1615/04/2015
Deep – Chap 1514/04/2015
Deep – Chap 1431/03/2015
Deep – Chap 1323/03/2015
Deep – Chap 1220/03/2015
Deep – Chap 1119/03/2015
Deep – Chap 1019/03/2015
Deep – Chap 918/03/2015
Deep – Chap 818/03/2015
Deep – Chap 717/03/2015
Deep – Chap 617/03/2015
Deep – Chap 514/03/2015
Deep – Chap 414/03/2015
Deep – Chap 313/03/2015
Deep – Chap 211/03/2015
Deep – Chap 110/03/2015
Deep – Chap 002/03/2015

Bình luận