Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Tên khác: Không có
Tác giả: Ainana Hiro
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 20/07/2016

 
 

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3403/09/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3327/07/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3207/07/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3113/06/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3013/05/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2911/05/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2813/03/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2707/02/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2606/01/2017
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2510/12/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2407/11/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2303/10/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2228/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2117/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2015/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1909/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1805/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1705/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1603/08/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1530/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1423/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1320/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1220/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1120/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1020/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 920/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 820/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 720/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 620/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 520/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 420/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 320/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 220/07/2016
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 120/07/2016

Bình luận