Dead Days

Dead Days

Tên khác: Không có
Tác giả: Dey
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: blogtruyen.com
Ngày thêm: 15/02/2015

 
 

Sự sinh tồn, cái nhân bản, những ham muốn ích kỷ… Một câu chuyện ly kỳ về những người sống sót trong “thảm họa xác sống”.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận