#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ

Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/thattinhthamthuoc
Ngày thêm: 19/01/2018

Nữ hung bạo Mạc Mai Nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7815/05/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7715/05/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7615/05/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7515/05/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7415/05/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7308/01/2020
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7223/09/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7131/07/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 7025/06/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6928/05/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6812/04/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6701/04/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6624/03/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6518/03/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6412/02/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6304/02/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6227/01/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6107/01/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 6005/01/2019
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5924/12/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5804/12/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5608/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5508/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5408/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5308/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5208/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5108/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 5008/11/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 49.527/09/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4919/09/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4819/09/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4703/09/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4603/09/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4529/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4424/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4324/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4224/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4109/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 4009/08/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3928/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3828/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3718/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3612/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3511/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3410/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3306/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3206/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3106/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 3003/07/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2930/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2826/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2724/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2623/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2517/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2412/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2310/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2210/06/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2127/05/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 2027/05/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1921/05/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1817/05/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1702/05/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1629/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1523/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1422/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1315/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1213/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1108/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 1004/04/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 911/03/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 809/03/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 709/03/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 627/02/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 527/02/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 412/02/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 310/02/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 228/01/2018
Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ – Chap 119/01/2018

Bình luận