Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ

Đế Vương Ta Vẫn Còn Nhỏ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thất tinh thẩm thước
Ngày thêm: 19/01/2018

 

Nữ hung bạo Mạc Mai Nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận