#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá

Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá

Tên khác: Không có
Tác giả: Vân Đóa Ốc
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 10/12/2016

Điều xui xẻo nhất cuộc đời Lâm Mặc Bạch chính là vô ý nhìn lén Tống Thanh Tiêu, biết được bí mật mà hắn không thể tiết lộ. Từ đó về sau, hắn truy, nàng trốn… hắn áp chế, nàng phản kháng… hắn thất thủ, nàng bắt đầu phản công, cuối cùng phản công thành công! Công thành danh toại, Lâm Mặc Bạch tự tổng kết lại tình yêu của chính mình: Gặp mặt cẩu huyết nhất, quá trình gian nan nhất, kết cục hoàn mỹ nhất!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5728/05/2019
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5602/12/2018
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5516/08/2018
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5418/07/2018
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5307/07/2018
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5201/04/2018
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5123/10/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 5007/10/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4902/10/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4806/09/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4723/08/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4611/08/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4511/08/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4403/08/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4303/08/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4223/07/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4130/06/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 4014/06/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3926/05/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3808/05/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3708/05/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3628/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3518/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3415/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3307/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3206/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3105/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 3003/04/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2927/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2818/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2715/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2614/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2511/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2408/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2304/03/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2216/02/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2108/02/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 2007/02/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1930/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1828/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1719/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1615/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1511/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1408/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1302/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1201/01/2017
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1127/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 1024/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 920/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 816/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 716/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 614/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 513/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 412/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 311/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 211/12/2016
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá – Chap 110/12/2016

Bình luận