#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 20/03/2017

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12703/04/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12603/04/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12503/04/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12403/04/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12315/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12214/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12111/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12011/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11910/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11810/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11709/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11608/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11508/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11407/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11307/02/2020
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11207/11/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11107/11/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11025/10/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10925/10/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10801/10/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10701/10/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10601/10/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10519/09/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10428/08/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10328/08/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10216/08/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10103/08/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10028/07/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9907/07/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9807/07/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9716/06/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9609/06/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9503/06/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9426/05/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9319/05/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9212/05/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9104/05/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9021/04/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8913/04/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8806/04/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8724/03/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8617/03/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8510/03/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8410/03/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8310/03/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8218/02/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8108/02/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8007/02/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7922/01/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7816/01/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7709/01/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7602/01/2019
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7523/12/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7415/12/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7310/12/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7203/12/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7126/11/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7019/11/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6910/11/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6805/11/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6728/10/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6620/10/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6512/10/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6407/10/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6328/09/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6221/09/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6114/09/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6007/09/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5924/08/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5817/08/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 57.511/08/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5710/08/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5603/08/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5527/07/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5420/07/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5310/07/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5223/06/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5111/06/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5004/06/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4919/05/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4809/05/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4729/04/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4622/04/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4514/04/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4407/04/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4330/03/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4224/03/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4118/03/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4009/03/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3902/03/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3816/02/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3708/02/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3620/01/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3531/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3422/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3302/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3221/11/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3110/11/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3031/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2923/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2815/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2730/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2624/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2518/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2409/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2326/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2212/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2107/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2017/07/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1910/07/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1830/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1705/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1604/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1517/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1408/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1308/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1228/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1116/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1016/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 931/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.626/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.526/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 826/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 724/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 624/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 523/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 421/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 321/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 220/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 120/03/2017

Bình luận