#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đế Sư Tại Thượng

Đế Sư Tại Thượng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 08/08/2018

Thủ lĩnh của hai tộc thù địch – Vu Tầm Mai và Huyền Cơ Hoa có cơ duyên xảo ngộ, tìm hiểu lẫn nhau rồi trở thành ý trung nhân. Vì những khúc mắc, thù hận phức tạp giữa hai chủng tộc, Vu Tầm Mai bị buộc phải giết chết Huyền Cơ Hoa, chẳng ngờ Huyền Cơ Hoa lại có thể trùng sinh. Liệu kiếp này, tình yêu của hai người có thể tu thành chính quả?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đế Sư Tại Thượng – Chap 6122/03/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 6015/03/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5909/03/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5816/02/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5709/02/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5602/02/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5502/02/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5412/01/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5309/01/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5201/01/2020
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5118/12/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 5013/12/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4904/12/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4827/11/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4717/11/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4611/11/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4511/11/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4429/10/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4306/10/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4206/10/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4106/10/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 4008/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3904/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3804/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3704/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3604/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3504/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3404/09/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3323/02/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3216/02/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 31.510/02/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3103/02/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 3026/01/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2919/01/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2813/01/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2705/01/2019
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2629/12/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2523/12/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2415/12/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2309/12/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2202/12/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2125/11/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 2018/11/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1911/11/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1804/11/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1728/10/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1621/10/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1514/10/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1407/10/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1330/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1222/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1116/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 1009/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 909/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 809/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 709/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 602/09/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 519/08/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 416/08/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 315/08/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 210/08/2018
Đế Sư Tại Thượng – Chap 108/08/2018

Bình luận