#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đệ Nhất Chưởng Môn

Đệ Nhất Chưởng Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 17/02/2020

Trạch nam vô dụng xuyên không về thế giới tu chân, trở thành chưởng môn nhân môn phái mạnh nhất. Nhưng phát hiện ra chỉ kế thừa vẻ bề ngoài của chưởng môn chứ không kế thừa tu vi. Càng nguy hiểm hơn nam tử mà hắn phụ thân vào là vốn dĩ là đệ nhất thiên hạ dưới thần. Mạnh tới mức người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa thủ đoạn độc ác không hề kiêng kỵ thứ gì, là một kẻ tu luyện cuồng ma, bản thân nam chính vừa phế vật vừa hài hước phải làm sao? Đối diện kẻ thù đều dựa vào múa rìu qua mắt thợ, giả vờ, lại giả vờ. Thực sự không giả vờ được nữa hắn sẽ kêu vợ hắn cứu mạng, kêu hậu cung tiên phong, các ngươi lên trước, ta canh chừng phía sau. Có vợ bảo vệ là bản lĩnh, ngoài ra thu thập hậu cung càng có bài bản.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10126/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10024/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9924/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9820/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9718/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9616/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9514/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9412/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9310/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9208/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9106/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9004/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8902/03/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8829/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8727/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8625/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8523/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8421/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8319/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1117/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1017/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 917/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 817/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 717/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 617/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 517/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 417/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 317/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 217/02/2020
Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 117/02/2020

Bình luận