#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đệ Lục Thiên Ma Vương

Đệ Lục Thiên Ma Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Bắc Khắc
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 06/02/2017

Vua trời tầng trời thứ sáu cõi Dục là Tha Hóa Tự Tại Thiên (còn gọi là Thiên Ma Ba Tuần), sau khi thất bại trong nhiệm vụ chư Thần núi Tu Di là ngăn cản thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ, đã đến Minh Giới tu hành, vì một nhân duyên mà trở lại nhân gian, là họa hay phúc cho nhân gian?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5619/06/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5517/06/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5404/06/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5302/06/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5229/05/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5128/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 5027/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4916/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4814/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4712/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4612/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4510/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4408/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4304/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4203/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4103/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 4001/03/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3927/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3825/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3722/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3620/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3520/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3417/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3316/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3215/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3113/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 3013/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2910/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2808/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2707/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2606/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2506/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2406/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2306/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2206/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2106/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 2006/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1906/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1806/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1706/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1606/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1506/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1406/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1306/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1206/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1106/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 1006/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 906/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 806/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 706/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 606/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 506/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 406/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 306/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 206/02/2017
Đệ Lục Thiên Ma Vương – Chap 106/02/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng