#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Đế Cung Đông Hoàng Phi

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Lộ Phỉ Tịch
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 25/12/2019

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”

Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 3405/06/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 3304/06/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 3203/06/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 3102/06/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 3001/06/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2931/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2830/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2728/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2627/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2526/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2425/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2324/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2223/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2122/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 2021/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1920/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1819/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1718/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1617/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1516/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1414/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1313/05/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1201/04/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1131/03/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 1020/03/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 919/03/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 814/02/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 707/02/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 616/01/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 509/01/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 404/01/2020
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 329/12/2019
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 227/12/2019
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 126/12/2019
Đế Cung Đông Hoàng Phi – Chap 025/12/2019

Bình luận