Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành, Lạc Thiên
Ngày thêm: 21/06/2017

 

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9422/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9319/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9219/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9114/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9012/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8910/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8807/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8705/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8603/01/2018
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8531/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8427/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8324/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8222/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8120/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8017/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7915/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7813/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7710/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7603/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7501/12/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7429/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7326/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7224/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7122/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7019/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6917/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6815/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6712/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6610/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6508/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6405/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6303/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6201/11/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6129/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6025/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5922/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5820/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5718/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5615/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5513/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5411/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5308/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5204/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5101/10/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5028/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4924/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4822/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4720/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4617/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4515/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4413/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4310/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4208/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4106/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4003/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3901/09/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3830/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3727/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3625/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3523/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3420/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3318/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3216/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3113/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3011/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2911/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2811/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2709/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2606/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2501/08/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2430/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2328/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2226/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2123/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2021/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1918/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1816/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1714/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1612/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1509/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1407/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1305/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1202/07/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1130/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1028/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 925/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 825/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 725/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 624/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 524/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 424/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 323/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 223/06/2017
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 121/06/2017

Bình luận

Tết 2018