#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Sói Ngoan Team
Ngày thêm: 22/03/2020

Vì mức lương nhân ba, trai thẳng Lâm Tử Tranh phải mặc váy đi làm. Không ngờ giám đốc Cố Phảng trước nay không thích phụ nữ lại nhất kiến chung tình với một Lâm Tử Tranh giả gái?! Chẳng phải đồn đại rằng giám đốc không gần nữ sắc sao, định hướng có vấn đề?! “Giám đốc, tiết tháo của anh đâu?!”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 4428/11/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 4323/11/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 4215/11/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 4108/11/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 4025/10/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3917/10/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3810/10/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3706/10/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3604/10/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 34-3526/09/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 33.525/09/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3319/09/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3212/09/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3106/09/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 3029/08/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2922/08/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2815/08/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2709/08/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2601/08/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2525/07/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2418/07/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2311/07/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2127/06/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 2020/06/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1916/06/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1806/06/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1730/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1623/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1523/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1423/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1306/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1203/05/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1125/04/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 1025/04/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 911/04/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 804/04/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 728/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 626/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 522/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 422/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 322/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 222/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 122/03/2020
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái – Chap 022/03/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng