Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/02/2014
Tổng lượt xem: 185.4K
Thể loại:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh!

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung!
Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình!
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:59 22/06/2020.
Chương
Donate ủng hộ nhóm
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
1
2
1
1
1
2
3
6
1
4
2
2
1
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
2
1