#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 20/02/2014

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh!

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung!
Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình!
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29922/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29822/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29722/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29622/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29522/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29422/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 293.222/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 293.122/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 292.222/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 292.122/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29122/06/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 290.528/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 29028/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28922/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 288.522/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28815/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28715/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28615/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28515/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28415/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28315/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28215/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28115/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 28015/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27915/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 277.515/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27715/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 278.515/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27815/03/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 276.522/01/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27619/01/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 275.511/01/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27511/01/2020
Đấu Phá Thương Khung – Chap 274.516/12/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27404/12/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 273.520/11/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27315/11/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 272.505/11/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27231/10/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 271.525/10/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27120/10/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 270.510/10/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 27010/10/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 269.522/09/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26921/09/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 268.515/09/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26811/09/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26729/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 266.524/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26624/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26524/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26424/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26324/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26224/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26109/08/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 26030/07/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25923/07/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25809/07/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25723/06/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25601/06/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25505/05/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25421/04/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25314/04/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25207/04/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25124/03/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 25015/03/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24913/03/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24811/03/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24709/03/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24606/02/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24521/01/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24414/01/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24306/01/2019
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24224/12/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24115/12/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 24008/12/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23921/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 238.317/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 238.214/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23812/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 237.310/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 237.207/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23705/11/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23627/10/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23506/10/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23429/09/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23312/06/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23205/06/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23125/05/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 23018/05/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22912/05/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22824/04/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22717/04/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22610/04/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22527/03/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22419/03/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22313/02/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22206/02/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22130/01/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 22009/01/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21902/01/2018
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21819/12/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21712/12/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21605/12/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21521/11/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21415/11/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21308/11/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21227/10/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21119/10/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 21001/10/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20924/09/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20814/09/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20707/09/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20619/08/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20512/08/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20403/08/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 203.523/07/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20320/07/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20212/07/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20105/07/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 20021/06/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19914/06/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19807/06/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19718/05/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19610/05/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19526/04/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19419/04/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19312/04/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19229/03/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19122/03/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 19015/03/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18901/03/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18822/02/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18715/02/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18618/01/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18512/01/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18404/01/2017
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18321/12/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18214/12/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18108/12/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 18024/11/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17917/11/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17810/11/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17727/10/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17620/10/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17513/10/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17422/09/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17315/09/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17208/09/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17125/08/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 17018/08/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16910/08/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16827/07/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16721/07/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16614/07/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16530/06/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16425/06/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16322/06/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16209/06/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16127/05/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 16025/05/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15913/05/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15801/05/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15724/04/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15616/04/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15501/04/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15428/03/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15319/03/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15209/03/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15127/02/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 15022/02/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14904/02/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14826/01/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14720/01/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14604/01/2016
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14528/12/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14418/12/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14309/12/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14227/11/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14123/11/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 14009/11/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13904/11/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13828/10/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13711/10/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13628/09/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13519/09/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13406/09/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13301/09/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13221/08/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13110/08/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 13003/08/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12924/07/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12811/07/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12708/07/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12629/06/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12513/06/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12406/06/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12328/05/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12214/05/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12106/05/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 12022/04/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11916/04/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11807/04/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11721/03/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11614/03/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11510/03/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11425/02/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11312/02/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11204/02/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11122/01/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 11014/01/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10907/01/2015
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10825/12/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10719/12/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10610/12/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10527/11/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10421/11/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10314/11/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10204/11/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10122/10/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 10015/10/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9925/09/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9813/09/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9706/09/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9623/08/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9515/08/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9407/08/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9326/07/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9219/07/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9117/07/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 9002/07/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8926/06/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8814/06/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8729/05/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8612/05/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8528/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8428/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8328/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8210/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8103/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 8003/04/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7911/03/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7827/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap Extra20/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 7020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 6020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 5020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 4020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 3020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 2020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1120/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 1020/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 920/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 820/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 720/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 620/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 520/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 420/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 320/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 220/02/2014
Đấu Phá Thương Khung – Chap 120/02/2014

Bình luận