#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Tên khác: Không có
Tác giả: Lăng Vũ Muội
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành, Lạc Nguyệt
Ngày thêm: 14/07/2016

Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 23515/10/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 23415/10/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 23311/10/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 231-23211/10/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 23011/10/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22930/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22828/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22727/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22626/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22522/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22420/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22317/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22213/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22111/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 216-22008/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 210-21508/09/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 208-20928/08/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20722/08/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 204-20629/06/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20310/03/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20210/03/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20114/02/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20014/02/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20014/01/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 199.807/01/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 199.707/01/2018
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 199.621/12/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 199.520/12/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19918/12/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 198.517/12/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19814/12/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 197.521/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19717/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 196.517/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19617/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19517/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19417/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19317/11/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19231/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19131/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19031/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18926/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18822/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18713/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18610/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18509/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18408/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18307/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18206/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18105/10/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18014/09/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17910/09/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17809/09/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17708/09/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17625/08/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17505/08/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17431/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17330/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17226/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17125/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17024/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 168-16922/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16721/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16620/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16518/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16316/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16215/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16114/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16013/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15912/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15811/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15709/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15608/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15507/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15407/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15305/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15204/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15103/07/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15007/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14906/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14806/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14706/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14603/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14502/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14402/04/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14331/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14231/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14130/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14029/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13929/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13827/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13727/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13625/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13524/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13423/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13321/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 131-13220/03/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13026/02/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12924/02/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12821/02/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12702/02/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12602/02/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12527/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12425/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12323/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12221/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12119/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12017/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11915/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11815/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11711/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11611/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11507/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11405/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11303/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11201/01/2017
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11130/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11030/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10928/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10824/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10722/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10620/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 104-10518/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10316/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10214/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10112/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10010/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9908/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9808/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9704/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9602/12/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9530/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9428/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9326/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9224/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9122/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9020/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8918/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8816/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8714/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8612/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8510/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8408/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8306/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8204/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8101/11/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8030/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7928/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7826/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7724/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7622/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7520/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7418/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7318/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7215/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7114/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7013/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6911/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6809/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6707/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6605/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6503/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6401/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6301/10/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6227/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6125/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6023/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5921/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5819/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5717/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5615/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5513/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5411/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5309/09/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5224/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5124/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5024/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 49.524/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4924/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4824/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4724/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4624/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4524/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4424/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4323/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4222/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4121/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4019/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3917/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3815/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3714/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3613/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3511/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3410/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3309/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3208/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3107/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3003/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2903/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2801/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2701/08/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2630/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 24-2530/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2327/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2227/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2125/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2024/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1924/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1822/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1721/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1620/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1519/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1419/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1319/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1216/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1116/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1016/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 916/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8.514/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 814/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 714/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 614/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 514/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 414/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 314/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 214/07/2016
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 114/07/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng