#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đầu Gấu Biết Yêu

Đầu Gấu Biết Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Xán Xán
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, Lạc Thiên
Ngày thêm: 12/01/2017

Là người thừa kế võ đường – Hướng Tiểu Mãn, vì theo đuổi nam thần nên quyết định rửa tay gác kiếm để thay đổi làm một cô gái yếu đuối. Mà không hề ngờ tới ngày đầu tiên bước chân vào trường học, chưa kịp theo đuổi nam thần, đã bị toàn bộ học sinh trong trường hiểu nhầm là nam thần bất lương. Rốt cuộc cô có thể tìm được người thương người mến của chính mình hay không?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 11125/03/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 11025/03/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10925/03/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10825/03/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10731/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10630/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10529/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10428/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10327/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10226/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10125/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 10024/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9923/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9822/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9721/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9620/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9519/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9418/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9317/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9216/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9115/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 9014/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8913/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8812/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8711/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8610/01/2020
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8531/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8431/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8331/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8224/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8124/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 8022/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7922/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7822/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7720/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7620/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7517/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7417/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7317/10/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7201/08/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7120/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7014/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6914/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6803/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6702/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6601/07/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6530/06/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6422/06/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6322/06/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6227/05/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6119/05/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 6018/05/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5913/05/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5816/03/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5707/01/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5607/01/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5501/01/2019
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5429/10/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 53.528/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5307/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5205/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5104/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 5004/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4901/09/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4822/08/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4717/08/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4614/08/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4506/08/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4427/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4325/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4222/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4117/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 4013/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3909/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3807/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3704/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3602/07/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3525/06/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3422/06/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3321/06/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3221/06/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3118/05/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 3017/05/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2906/05/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2819/04/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2719/04/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2629/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2526/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2418/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2311/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2205/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2104/03/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 2015/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1915/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 18.215/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 18.111/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 17.310/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 17.210/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 17.109/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1608/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1503/02/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1424/01/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1324/01/2018
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1210/11/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1110/11/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 1019/03/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 908/03/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 826/02/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 7.517/02/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 713/02/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 607/02/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 519/01/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 417/01/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 314/01/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 212/01/2017
Đầu Gấu Biết Yêu – Chap 112/01/2017

Bình luận