#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

Tên khác: Không có
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 19/12/2017

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới. Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu. Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u. Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là… Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28802/06/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28702/06/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28612/05/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28510/05/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28416/04/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28314/04/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28223/03/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28111/03/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 28009/03/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27909/03/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27803/02/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27702/02/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27617/01/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27517/01/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27417/01/2020
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27329/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27227/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27125/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 27023/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26921/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26821/12/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26727/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26627/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26511/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26409/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26305/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26203/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26103/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 26003/11/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25919/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25819/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25719/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25610/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25508/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25406/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25304/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25204/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25104/10/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 25028/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24926/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24811/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24711/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24611/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24511/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24411/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24311/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24211/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24111/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 24011/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23911/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23811/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23711/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23611/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23511/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23411/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23311/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23211/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23111/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 23011/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22911/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22811/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22711/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22611/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22511/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22411/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22311/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22211/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22111/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 22011/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21911/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21811/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21711/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21611/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21505/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21405/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21305/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21205/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21105/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 21005/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20905/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20805/09/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20714/08/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20612/08/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20510/08/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20425/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20323/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20221/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20105/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 20003/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19901/07/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19828/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19727/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19624/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19523/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19421/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19316/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19215/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19112/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 19010/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18908/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18806/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18704/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18603/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18501/05/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18428/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18326/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18224/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18123/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 18020/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17919/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17816/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17714/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17612/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17510/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17409/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17306/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17205/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17102/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 17001/04/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16929/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16827/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16725/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16624/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16521/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16419/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16317/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16216/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16111/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 16011/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15910/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15808/03/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15725/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15623/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15521/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15419/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15317/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15215/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15113/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 15011/02/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14926/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14824/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14722/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14620/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14518/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14416/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14314/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14212/01/2019
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14111/12/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 14006/12/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13905/12/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13804/12/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13723/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13622/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13521/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13416/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13315/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13214/11/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13131/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 13031/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12930/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12820/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12719/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12618/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12512/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12410/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12309/10/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12230/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12129/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 12025/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11924/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11822/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11711/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11606/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11504/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11403/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11302/09/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11224/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11121/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 11021/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10912/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10811/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10710/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10609/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10508/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10406/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10305/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10205/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10104/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 10003/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9902/08/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9830/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9729/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9628/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9524/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9423/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9322/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9220/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9119/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 9018/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8917/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8816/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8715/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8614/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8513/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8412/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8310/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8209/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8108/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 8007/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7906/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7805/07/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7704/06/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7613/05/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7509/05/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7407/05/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7304/05/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7201/05/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7130/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 7029/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6927/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6823/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6722/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6620/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6518/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6418/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6313/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6211/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6108/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 6007/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5906/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5805/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5704/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5602/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5501/04/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5429/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5328/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5227/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5118/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5015/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4913/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4804/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4702/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4628/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4525/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4424/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4323/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4218/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4117/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4016/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3915/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3814/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3713/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3612/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3511/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3410/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3309/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3208/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3107/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3006/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2905/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2804/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2702/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2601/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2531/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2430/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2329/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2227/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2123/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2022/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1920/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1818/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1717/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1616/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1514/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1413/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1312/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1210/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1109/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1008/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 907/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 806/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 702/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 629/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 527/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 424/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 321/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 220/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 119/12/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng