Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

Tên khác: Không có
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 19/12/2017

 

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới. Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu. Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u. Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là… Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi!!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 5118/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4913/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4804/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4702/03/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4628/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4525/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4424/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4323/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4218/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4117/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 4016/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3915/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3814/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3713/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3612/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3511/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3410/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3309/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3208/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3107/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 3006/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2905/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2804/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2702/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2601/02/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2531/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2430/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2329/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2227/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2123/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 2022/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1920/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1818/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1717/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1616/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1514/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1413/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1312/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1210/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1109/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 1008/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 907/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 806/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 702/01/2018
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 629/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 527/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 424/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 321/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 220/12/2017
Đấu Chiến Cuồng Triều – Chap 119/12/2017

Bình luận