#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử

Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử

Tên khác: Không có
Tác giả: Vivian
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Nguyệt
Ngày thêm: 04/10/2016

Một chàng trai đầu bếp tầm thường nghèo mạt một ngày nọ bị “cha nội” hoàng tử kia phát hiện ra là mấy đồ ăn thằng này nấu sẽ giúp thằng hoàng tử tăng sức mạnh, thế là hoàng tử bắt nó ký giấy bán thân để nấu cho một mình ổng ăn, và sau này nó thành đầu bếp “mạnh mẽ”.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 4224/02/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 4113/02/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 4031/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3915/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3812/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3707/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3604/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3501/01/2017
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3429/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3328/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3227/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 30-3123/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2919/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2817/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2704/12/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2627/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2523/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2421/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2319/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2205/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2103/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2001/11/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1930/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1830/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1726/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1624/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1522/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1420/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1318/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1216/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1114/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1010/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 909/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 808/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 707/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 604/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 504/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 404/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 304/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 204/10/2016
Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 104/10/2016

Bình luận