Darker than Black

Darker than Black

Tên khác: Không có
Tác giả: OKAMURA Tensai, NOKI Ya, BONES
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Black_Stars
Ngày thêm: 05/08/2015

 
 

10 năm trước, sự xuất hiện của Hell Gate ngay giữa lòng Tokyo dẫn tới sự biến mất của những ngôi sao thật và sự xuất hiện của Contractor – những người có năng lực đặc biệt

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận