#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà

Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 09/04/2018

Thì như cái tên đó, chả biết từ đâu trước cửa rớt ra một tiểu đạo sĩ… mà sau đó chưa đầy một tiếng thì biến thành một đại đạo sĩ, đến nhà ăn không ngồi không còn biến nhà người ta thành nhà mình… Nhưng hình như đạo sĩ này có gì đó không đúng lắm…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 50.519/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 5019/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4919/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4819/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4719/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4619/07/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4526/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4426/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4321/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4221/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4121/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 40.521/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 4021/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3921/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3821/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3721/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3621/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3507/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 34.507/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3407/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3307/06/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3231/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3131/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 3031/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2927/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 28.527/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2827/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2727/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2627/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 25.527/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2527/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2427/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2327/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2227/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 21.527/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2127/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 2027/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1908/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1808/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1708/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1608/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1508/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1408/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1308/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1208/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1108/05/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 1017/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 917/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 813/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 710/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 609/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 509/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 409/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 309/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 209/04/2018
Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà – Chap 109/04/2018

Bình luận