Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà

Đạo Trưởng Đại Nhân Đến Nhà

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 09/04/2018

 

Thì như cái tên đó, chả biết từ đâu trước cửa rớt ra một tiểu đạo sĩ… mà sau đó chưa đầy một tiếng thì biến thành một đại đạo sĩ, đến nhà ăn không ngồi không còn biến nhà người ta thành nhà mình… Nhưng hình như đạo sĩ này có gì đó không đúng lắm…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận