#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Phi Tiểu Nguyệt
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, Lục Dương
Ngày thêm: 10/02/2017

Vốn là đạo sĩ trừ yêu ma nhưng lại bị bắt trở thành vợ của hồ ly …
Chuyển thể dựa theo tiểu thuyết 《Hồ Ly Đoàn Tử Hệ Liệt》

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận