#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Danh Môn Thiên Hậu

Danh Môn Thiên Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Tề Thành Côn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp, ocumeo.com
Ngày thêm: 01/08/2017

Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20822/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20722/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20621/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20520/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20419/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20318/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20217/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20116/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 20015/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19914/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19813/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19712/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19611/12/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19529/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19428/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19327/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19226/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19125/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 19024/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18923/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18822/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18721/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18620/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18519/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18418/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18317/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18216/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18115/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 18014/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17913/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17812/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17711/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17610/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17509/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17408/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17307/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17206/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17105/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 17004/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16903/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16802/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16701/11/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16631/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16516/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16415/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16314/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16213/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16112/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16011/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15910/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15809/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15708/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15607/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15506/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15404/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15303/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15202/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15101/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15030/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14929/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14828/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14727/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14626/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14525/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14424/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14323/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14222/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14121/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14018/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13917/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13816/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13715/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13614/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13513/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13412/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13311/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13210/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13109/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13008/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12907/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12806/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12705/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12604/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12503/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12402/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12301/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12231/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12130/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12029/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11928/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11827/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11726/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11625/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11524/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11423/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11322/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11221/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11120/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11019/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10918/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10817/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10716/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10615/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10514/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10413/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10312/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10211/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10110/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10009/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9908/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9807/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9706/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9605/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9504/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9403/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9302/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9201/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9130/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9028/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8927/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8826/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8725/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8610/01/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8518/12/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8414/12/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8312/12/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8207/12/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8105/12/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8013/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7912/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7811/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7710/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7604/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7501/06/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7430/05/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7302/05/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7212/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7110/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7009/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6906/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6805/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6704/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6603/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6501/04/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6431/03/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6330/03/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6228/03/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6124/03/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6023/03/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5928/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5826/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5720/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5619/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5510/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5409/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5307/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5201/02/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5129/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5024/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4919/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4818/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4712/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4610/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4506/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4404/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4304/01/2018
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4226/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4124/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4023/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3921/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3812/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3709/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3608/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3505/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3403/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3302/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3201/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3101/12/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3030/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2929/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2829/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2729/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2628/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2528/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2428/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2328/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2224/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2120/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2018/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1917/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1816/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1715/11/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1627/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1523/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1422/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1321/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1213/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1112/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1004/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 902/09/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 829/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 725/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 621/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 517/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 414/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 311/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 206/08/2017
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 101/08/2017

Bình luận